Pondelok - 20. 06.


 

20. 06. / 12:30 – 14:30 / Študovňa

Dramaticky mladí je súťaž a projekt Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl.

Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica

20. 06. / 15:30 – 16:45 / Štúdio

Absolventská inscenácia študentov bakalárskeho ročníka pod vedením Ľuboslava Majeru.
Sociálna dráma o zavrhnutom dieťati, ktoré opakovane odmieta jeho vlastná  matka. Krutý príbeh o nedostatku vzájomného porozumenia a o patologických rodinných vzťahoch.

Divadlo Lab, VŠMU Bratislava

20. 06. / 18:00 – 21:00 / Národný dom

Hra voľne inšpirovaná čechovovskými postavami, kontroverzným Ruskom a fenoménom nomádstva mladej generácie. Jedenásť mladých ľudí sa stretáva v moskovskom hosteli v neďalekej budúcnosti, aby tu prespali a prečkali čas, kým si nájdu vzťah, sebarealizáciu či názor na život. Sú však konfrontovaní s neslobodou vlastnej krajiny a prílišnou slobodou globalizovaného sveta navôkol.

Divadlo Lab, VŠMU Bratislava

20. 06. / 22:00 – 23:00 / Štúdio

Absolventská inscenácia Katedry bábkarskej tvorby na motívy románu Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Témy klasickej predlohy dopĺňajú myšlienky libanonského básnika Chalíla Džibrána z poeticko-filozofického diela Prorok. Jeho duchovné úvahy sa dostávajú do kontrastu s tragickým osudom postáv z Hugovho príbehu. Nosnými témami inscenácie sú ľudské a spoločenské predsudky, strach z neznámeho, hľadanie odpovedí na otázky viery, lásky, múdrosti a slobody. Výsledný divadelný tvar využíva princípy pohybového a bábkového divadla, či divadla masiek. Inscenácia sa v apríli zúčastnila festivalu Your Chance v Moskve.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika