ENGLISH

Dotyky a spojenia / Divadelný festival


 

  • založený v roku 2005
  • najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka divadiel pôsobiacich na Slovensku
  • predstavuje aktuálnu tvorbu predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel na Slovensku
  • odohráva sa v priestoroch Slovenského komorného divadla Martin a v uliciach mesta Martin

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na vyhľadávanie a prezentáciu najzaujímavejších a najinšpiratívnejších inscenácií, ktoré vznikli uplynulý rok na Slovensku. Divadelníkom ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel a konfrontovať sa s ňou. Porovnávanie a konfrontácia pomáhajú pomenovať stav a zamýšľať sa nad smerovaním divadelného umenia na Slovensku, vrátane divadla národnostných menšín.

Ťažisko programu festivalu spočíva v prezentácii najinšpiratívnejších divadelných inscenácií, ktoré vznikli na Slovensku v období jedného roka (od apríla do apríla). Výber inscenácií zabezpečuje Dramaturgická rada festivalu v spolupráci s externými expertmi, ktorí monitorujú tvorbu jednotlivých divadiel na Slovensku. Dramaturgická rada si vyhradzuje právo posledného slova, aby program festivalu podchytil najvýraznejšie trendy či problémy súčasného slovenského divadla.

Festival funguje ako zrkadlo aktuálnej divadelnej tvorby na Slovensku – odráža jej stav. Úroveň festivalu preto priamo závisí od úspešnosti sezóny v jednotlivých divadlách.

Festival podnecuje teoretickú reflexiu a obnovenie dialógu tvorcov s kritikmi a divákmi, má ambíciu rezonovať v divadelnom prostredí na Slovensku ako významný akt porovnávania. Divadelní umelci získavajú v rámci diskusie nazvanej Kritická platforma priamu spätnú väzbu od divadelných kritikov.

Festival približuje a sprístupňuje divadlo divákom všetkých vekových kategórií. Diváci majú okrem možnosti vidieť najlepšie inscenácie divadiel z celého Slovenska aj príležitosť porozprávať sa s tvorcami priamo po skončení predstavenia. Festival Dotyky a spojenia tak oživuje kultúrny a intelektuálny život v Martine a regióne.

 


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika