Pondelok - 19. 06.

DOTYKY A SPOJENIA JUNIOR

 

Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica

19. 06. / 16:30 – 17:30 / Štúdio

Dvaja nie sú príbehom lásky, ani príbehom nenávisti. Je to príbeh dvoch ľudí, ktorých prenasleduje pocit viny. Dráma človeka, utekajúceho pred sebou samým. Najjednoduchší spôsob, ako sa vyrovnať s vinou, je preniesť časť zodpovednosti na toho druhého. Vina delená dvoma je únosnejšia. Inscenátori v interpretácii textu využili cirkusové a akrobatické prvky ako odľahčenie tragickej dejovej línie.

Divadlo Lab VŠMU Bratislava

19. 06. / 18:30 – 21:00 / Národný dom

Pozor zmena: Namiesto inscenácie Šesť postáv hľadá autora z VŠMU uvedieme v pondelok o 18.30 Hráčov z SKD Martin v réžii Lukáša Brutovského. Vstup je zdarma. Ďakujeme za pochopenie.

Do televízneho štúdia prichádza šesť neznámych osôb a preruší nakrúcanie nového seriálu. Tvrdia, že sú postavami drámy, ktorú ich autor nedokázal vytvoriť. Radi by ožili pred kamerami, stačí len dať dokopy príbeh. Hra Luigiho Pirandella je bonmotom na tému interpretácie reality, vysmieva sa ambícii poznať jednoznačné odpovede a zamýšľa sa nad hranicami fikcie a skutočnosti.

19. 06. / 22:00 – 23:30 / Štúdio

Estetické porozumenie slova a hudby ako naliehavá potreba. Tvorivá dvojica Laureati Patienti v zložení Robert Roth a Vladislav Šarišský uvádza soirée The Best Off. Nevšedné spojenie slova a hudby režijne pripravil Juraj Bielik, o scénu sa postaral ateliér Grus Grus.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika