Kritická platforma


20. - 22. júna 11:00 – 13:00
23. jún 11:00 – 13:00 & 21.30 – 23.00

Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel, ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky a facebooku.

Svoj názor na inscenácie v Hlavnom programe predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať:

Martin Macháček – divadelný publicista. Spolupracoval s viacerými divadelnými festivalmi v Čechách (Setkání/Stretnutie Zlín, Divadelná Flóra Olomouc, Dream Factory Ostrava, Divadelní svět Brno a i.). V Českom rozhlase viedol divadelnú rubriku Tyjátr. Pôsobí v spravodajstve Českej televízie a píše pre revue Taneční zóna.

Martina Mašlárová – divadelná teoretička a kritička. Pôsobí v Divadelnom ústave ako redaktorka mesačníka kød. Stála pri zrode kultúrneho spolku MLOKi, spolupracuje s projektom Monitoring divadiel. Ako porotkyňa sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu.

Karol Mišovic – divadelný teoretik a kritik. Pracuje v Divadelnom ústave, pôsobí tiež ako  pedagóg na VŠMU v Bratislave, na Katedre divadelných štúdií prednáša dejiny slovenského a českého divadla.

Martina Ulmanová – divadelná a filmová kritička a publicistka. Stála pri zrode obnoveného Kultúrneho života, spoluzakladala časopis Divadlo v medzičase, je slovenskou redaktorkou českého časopisu Svět a divadlo.  Pracuje ako odborná redaktorka na Edičnom oddelení Divadelného ústavu v Bratislave.

Inscenácie z Programu pre deti zhodnotia:

Lenka Dzadíková – teoretička divadla a kritička. Pracuje v Divadelnom ústave, zameriava sa na tvorbu bábkových divadiel a divadelnú tvorbu pre deti. Publikuje v časopise  kød, Loutkař, Javisko, Bibiana, v reláciách Slovenského rozhlasu a na portáloch Monitoring divadiel a MLOKi.

Katarzyna Dudzic-Grabińska – divadelná režisérka a asistentka réžie, študentka Akademie Sztuk Teatralnych vo Wroclawi. Pracuje tiež ako prekladateľka českej a slovenskej literatúry.

Kritickú platformu moderuje divadelný kritik Milo Juráni. Divadelné recenzie publikuje v časopise kød, Svět a divadlo, .týždeň a i. Je tiež členom platformy pre mladú kritiku MLOKi.


Záznamy z Kritickej platformy:

 


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika