Utorok - 20. 06.


 

Bratislavské bábkové divadlo

20. 06. / 09:30 – 10:30 / Národný dom

Na motívy rozprávky Boženy Němcovej O siedmich zhavranelých bratoch. Príbeh o obetavej sestre, ktorá vďaka pevnej vôli a veľkej láske vyslobodí svojich siedmich bratov z prekliatia.

Staré divadlo Karola Spišáka Nitra

20. 06. / 10:00 – 10:45 & 11:00 – 11:45 / Študovňa

Batolárium - niečo pre najmenších a ich rodičov. Zapojte sa do hry a užite si s deťmi ich prvý divadelný zážitok.

Staré divadlo Karola Spišáka Nitra

20. 06. / 14:30 – 15:30 / Divadelné námestie

Predstavte si, čo sa stalo... Z malého hrášku sa narodil človiečik. Je síce maličký, ale silu má ako ten najväčší zbojník. Tento chlapec vám chce ukázať, že je najsilnejší na celom svete. Neveríte? Príďte sa pozrieť, ako nás dá všetkých do laty!   

Mestské divadlo – Divadlo z pasáže Banská Bystrica

20. 06. / 16:00 – 17:00 / Štúdio

Pri niektorých dielach nemožno striktne vymedziť, pre ktorú cieľovú skupinu sú určené. Práve všeobecná adresnosť a mnohorakosť však môžu byť i pridanou hodnotou, a pri inscenácii Malý princ Divadla z pasáže to platí o to viac, že aktéri prinášajú neobyčajný divadelný zážitok, ktorý sa nenápadne dotýka nielen predstavivosti, ale i duše divákov.

20. 06. / 18:30 – 19:00 / Dvorana Národného domu

Vernisáž výstavy Jozefa Cillera

Divadlo Jána Palárika Trnava

20. 06. / 19:00 – 21:30 / Národný dom / Otvorenie festivalu

Predstaviteľ najmladšej generácie divadelných tvorcov Matúš Bachynec už v absolventskej inscenácii na VŠMU Všetko za národ (alebo Apple pie) ukázal, že vie umne pracovať s odkazmi slovenskej klasiky. V Ťapákovcoch opäť prejavil aktualizačný cit pre kritické tóny i humor Timravinej prózy. Inscenácia trnavského divadla prenáša ťapákovskú náturu bližšie k súčasnosti a v typickej zatuchnutej izbici nastavuje zrkadlo dnešnej spoločnosti.

20. 06. / 22:00 – 23:30 / Divadelné námestie

Peter a Lucia

Debris Company Bratislava

20. 06. / 23:30 – 00:30 / Štúdio

Cestujúci na potápajúcej sa lodi Európa sa stávajú účastníkmi zábavného programu, ktorý má odvrátiť ich pozornosť od toho, čo ich čaká. Apokalyptické slová konferenciera tlmočia prostredníctvom pohybovo-hudobných obrazov tanečnice a hudobníci. Text Petra Lomnického ironizuje a kriticky komentuje svet, v ktorom žijeme, jeho hodnoty, či - lepšie povedané - ich absenciu.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika