Štvrtok - 21. 06.


 

Bratislavské bábkové divadlo

21. 06. / 09:30 – 10:25 / Národný dom

Poetika režiséra Gejzu Dezorza je neodmysliteľne spätá s popkultúrou. Do týchto inšpiračných zdrojov načrel aj pri svojom návrate do Bratislavského bábkového divadla, pre ktoré napísal bláznivú strašidelnú komédiu z prostredia amerického filmového priemyslu. Na inscenácii je lákavá aj výtvarná stránka, ktorej autorom je Von Dubravay.

21. 06. / 11:00 – 13:00 / Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel, ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky a facebooku.

21. 06. / 14:30 – 16:00 / Študovňa

Diskusiu pripravujeme v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT a Asociáciou súčasného divadla, ktorá organizuje anketu DOSKY – Divadelné ocenenia sezóny.

Divadlo pod balkónom

21. 06. / 16:00 – 16:50 / Námestie

Pesničková objaviteľská cesta na Časostroji – gramostroji. S veselými princeznami Fónkou a Tónkou deti zistia, ako chutila kedysi paradajka, aké vlasy má jeseň, aké obludy sa ukrývajú v zemi a prečo je dobré, že sme každý iný.

Slovenské komorné divadlo Martin

21. 06. / 17:00 – 18:50 / Štúdio

Režisér Lukáš Brutovský patrí medzi predstaviteľov najmladšej generácie režisérov, ale svojimi inscenáciami už neraz dokázal divadelnú vyspelosť. Potvrdzuje to aj jeho interpretácia Schillerovej trúchlohry o láske dvoch mladých ľudí, ktorým vyššia moc nedovolí naplniť ich city. Režisér predstavil výrazovo triezvu, ale pritom podmanivú inscenáciu ako obraz havárie lásky vo svete politického cynizmu. Aj dnes sa, žiaľ, ukazuje, že vo vysokej politike na úprimné city nikto neberie ohľad.

Divadlo Astorka Korzoˈ90 Bratislavan

21. 06. / 20:00 – 21:40 / Národný dom

Inscenácia režiséra Jána Luterána čerpá zo skutočných udalostí o tzv. Kráľovi Oravy. Nejde však o dokumentárnu drámu, ale o javiskovú hyperbolu o mechanizmoch slovenskej spoločnosti, kde si vždy ten najpriebojnejší jedinec cez známosti a protislužby dokáže po okraj naplniť svoj válov. Inscenácia nie je moralitou so vztýčeným ukazovákom, naopak s humorným nadhľadom i trpkou príchuťou pomenúva niekdajšie slovenské reálie. A správne sa pýta: iba niekdajšie? Alebo je to obraz aj dnešného Slovenska?

Adriena Bartošová & Frieds + Andrea Bučko

21. 06. / 22:00 – 23:00 / STROJÁR

Stretnutie dvoch hudobníčo – mamy a dcéry, a dvoch hudobných vízií v jednom programe, s jednou kapelou a množstvom energie i poetickej impresie.

Divadlo Petra Mankoveckého Bratislava

21. 06. / 23:00 – 00:10 / OC GALÉRIA MARTIN

V osobe režiséra Mariána Amslera našiel súbor Divadla Petra Mankoveckého názorovo spriazneného tvorcu, ktorý preň napísal a následne aj režijne naštudoval hru Strachopudi. Vznikol tak prvý slovenský divadelný horor, v ktorom postavy hľadajú nielen východ z temného lesa, ale aj východisko zo svojich životných problémov. Amsler s hercami na jednoducho vystavanom texte dokázalvybudovať homogénnu atmosféru nepretržite prítomného napätia, strachu, neustávajúcich prekvapení, ale aj svojrázneho humoru.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika