Dramaturgická rada festivalu


Členovia dramaturgickej rady 15. ročníka festivalu Dotyky a spojenia:

Lenka Dzadíková (zostavila festivalový Program pre deti)teoretička divadla a kritička. Pracuje v Divadelnom ústave, zameriava sa na tvorbu bábkových divadiel a divadelnú tvorbu pre deti. Publikuje v časopisoch kød, Loutkář, Bibiana, Fraktál, v reláciách Slovenského rozhlasu a na portáloch Monitoring divadiel na Slovensku a MLOKi.
Milo Juráni – šéfredaktor časopisu kød (konkrétne o divadle), ktorý vychádza v Divadelnom ústave Bratislava. Je členom platformy pre mladú kritiku MLOKi a doktorandom Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. Divadelné recenzie publikuje aj v časopise .týždeň a na mloki.sk.
Róbert Mankovecký – hudobný skladateľ a divadelný dramaturg. Ako dramaturg Slovenského komorného divadla Martin je zakladajúcim členom festivalu Dotyky a spojenia.
Martina Mašlárová – divadelná teoretička a kritička, doktorandka na VŠMU. Stála pri zrode kultúrneho spolku MLOKi, spolupracuje s projektom Monitoring divadiel a s bratislavským Divadelným ústavom. V úlohe porotkyne sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu.
Monika Michnová – dramaturgička Slovenského komorného divadla Martin, zakladajúca členka a v súčasnosti programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia.

 


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika