Kritická platforma


21. jún 11:00 – 13:00
22. jún 11:00 – 13:00
23. jún 11:00 – 13:00
24. jún 11:00 – 13:00 & 21.30 – 23.00

Študovňa

Reflexia vybraných festivalových inscenácií. Svoj názor na inscenácie predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať:

Tomasz Grabiński – slovakista, prekladateľ, kultúrny manažér. V rokoch 2009–2014 pôsobil na Slovensku ako zástupca riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave.

Milo Juráni – divadelný kritik. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor časopisu kød¬ a ako redaktor platformy pre mladú kritiku MLOKi. Spolupodieľa sa aj na tvorbe relácie Divadelný zápisník na Rádiu Devín.

Eva Kyselová – teatrologička. Od roku 2013 pôsobí ako odborná asistentka na pražskej DAMU. Venuje sa výskumu dejín slovenského a českého divadla, v kritickej praxi sa zameriava na súčasné činoherné a alternatívne divadlo. Spolupracuje s českými a slovenskými divadelnými periodikami.

Josef Rubeš – novinár a divadelný kritik. Recenziami a textami o divadle prispieva do programu Českého rozhlasu Mozaika a do časopisu Svět a divadlo. Pracuje v spravodajstve  Českej televízie.

Soňa J. Smolková – divadelná kritička a recenzentka. Pravidelne prispieva do denníka Pravda, časopisu kød a Rádia_FM. Spolupracuje s projektom Monitoring divadiel na Slovensku a internetovým časopisom o kultúre MLOKi.

Vladimír Štefko – teatrológ, dlhoročný moderátor Kritickej platformy, renomovaný znalec súčasného divadla a divadelnej histórie. Pôsobil ako redaktor umenovedných a kultúrnych periodík, je autorom viacerých odborných publikácií, publikuje kritiky, recenzie a štúdie z dejín divadla, pôsobí na Katedre divadelných štúdií VŠMU v Bratislave.

Inscenácie z Programu pre deti zhodnotí:

Katarzyna Dudzic-Grabińska – prekladateľka českej a slovenskej literatúry. V súčasnosti študuje bábkovú réžiu na Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej vo Wroclawi a pôsobí ako asistentka réžie.

Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky. Moderuje dramaturg Miro Dacho a teatrológ Vladimír Štefko (diskusia o inscenáciách Eugen Onegin a Elektra).


Záznamy z Kritickej platformy:

     

     


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika