Divadlo Lab, VŠMU Bratislava

20. 06. / 22:00 – 23:00 / Štúdio

Absolventská inscenácia Katedry bábkarskej tvorby na motívy románu Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Témy klasickej predlohy dopĺňajú myšlienky libanonského básnika Chalíla Džibrána z poeticko-filozofického diela Prorok. Jeho duchovné úvahy sa dostávajú do kontrastu s tragickým osudom postáv z Hugovho príbehu. Nosnými témami inscenácie sú ľudské a spoločenské predsudky, strach z neznámeho, hľadanie odpovedí na otázky viery, lásky, múdrosti a slobody. Výsledný divadelný tvar využíva princípy pohybového a bábkového divadla, či divadla masiek. Inscenácia sa v apríli zúčastnila festivalu Your Chance v Moskve.

Victor Hugo/ Peter Palik: Panoptikum Notre Dame

scéna: Sisa Balážová
kostýmy: Mya Javorková
hudba: Jozef Vlk, Viktor Kyselica
pohybová spolupráca: Stanka Vlčeková
pedagogické vedenie: Peter Palik, Eva Farkašová, Zuzana Stranovská, Marica Mikulová
produkcia: Katja Thalerová, Lucia Finková
dramaturgia, réžia: Peter Palik 

hrajú:
Ján Jozéfek
Natália Kajzerová
Kristína Medvecká-Heretiková
Michal Zeman
Jozef Štupák
Martina Slobodová
Igor Švaňa
Andrea Kramárová
Alica Bukovčanová
Oľga Hincová


Pre divákov od 12 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika