19. – 21. 06. / 11:00 & 22. 06. / 11:00 a 21:30 / Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel, ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky a na Facebooku.

Hodnotitelia Kritickej platformy 15. ročníka festivalu Dotyky a spojenia

Martin Bernátek – odborný asistent Katedry divadelných a filmových štúdií FF UP v Olomouci. Venuje sa vzťahu divadla, architektúry a techniky a metodoló­gii teatrologického bádania. Člen skupiny Reclaimed Avant-garde a redakčnej rady časopisu ArteActa. O divadle píše najmä do A2 a Rozrazilu online.

Martina Mašlárová – divadelná teoretička a kritička, doktorandka na VŠMU. Stála pri zrode kultúrneho spolku MLOKi, spolupracuje s projektom Monitoring divadiel a s bratislavským Divadelným ústavom. V úlohe porotkyne sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu.

Omar Mirza – kurátor, kritik a popularizátor súčasného vizuálneho umenia. Vyštudoval dejiny umenia na Viedenskej univerzite, pracuje v Nitrianskej galérii. Má za sebou viacero výstavných aktivít doma i v zahraničí, občas moderuje v rozhlase a vo voľnom čase hrá na bicie v punkovej kapele Kotúče DM.

Karol Mišovic – divadelný teoretik a kritik. Pracuje v Divadelnom ústave, pôsobí tiež ako  pedagóg na VŠMU v Bratislave, na Katedre divadelných štúdií prednáša dejiny slovenského a českého divadla.

Katarzyna Pilarska – novinárka, koordinátorka projektov. Pracuje pre Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewskiego, kde koordinuje súťaž Klasika Živa, ktorá je zameraná na poľské interpretácie klasickej literatúry v divadle. Pre inštitút pripravuje aj prehľad slovenského divadla v Poľsku.

Martina Ulmanová – divadelná kritička a publicistka. V rokoch 1990 – 1993 bola redaktorkou obnoveného Kultúrneho života, spoluzakladala časopis Divadlo v medzičase, je slovenskou redaktorkou českého časopisu Svět a divadlo. Pracuje ako odborná redaktorka na Oddelení edičnej činnosti Divadelného ústavu v Bratislave.

Moderuje Milo Juráni, šéfredaktor časopisu kød.

Záznam z Kritickej platformySlovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika