Ohlasy 2017


 

Teatrologička Eva Kyselová hodnotí uplynulý ročník festivalu Dotyky a spojenia.

Prečítajte článok Katarzyny Dudzic-Grabińskej, členky Kritickej platformy.

Divadelná kritička Soňa J. Smolková zhodnotila trinásty ročník festivalu

Uzavreli sme sezónu Anny Frankovej. Tak ako viaceré (nielen divadelne orientované) periodiká, aj hlavný program festivalu Dotyky a spojenia 2017 logicky odrážal tento fenomén

MLOKi o druhej polovici festivalu

Už po trinásty rok myslel festival Dotyky a spojenia aj na mladších divákov. Každoročne sa snaží vybrať, okrem „naj“ inscenácií pre dospelých, aj tie „naj“ pre deti.

Festival sa skončil, môžeme bilancovať. Z toho, čo som videla, som si vytvorila vlastný rebríček – tituly v ňom radím od najsilnejšieho pozitívneho zážitku po opačný koniec škály.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika