Kritická platforma


24. – 27. jún 2015

streda – piatok 11:00 – 13:00

sobota 11:00 – 13:00  a 20:30 – 22.30

Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Svoj názor na inscenácie predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať teatrológovia Dária Fojtíková Fehérová (Divadelný ústav Bratislava), Elena Knopová (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Akadémia umení v Banskej Bystrici), Géza Hizsnyan (nezávislý kritik), Miro Zwiefelhofer (doktorand na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave) a divadelní kritici združení v redakcii časopisu MLOKi (Mladí o kultúre inak): Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Zuzana Šnircová a  Milo Juráni.

Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, jej záznam môžete sledovať na stránke festivalu. Moderuje Matej Moško (MLOKi).

Prepis z Kritickej platformy:

 

 

Záznam z kritickej platformy (27/06/2015) - diskusia o 20:30:

Záznam z kritickej platformy (27/06/2015) - diskusia o 11:00:

Záznam z kritickej platformy (26/06/2015) (Video začína v čase 18 sekúnd):

Záznam z kritickej platformy (25/06/2015):

Záznam z kritickej platformy (24/06/2015):


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika