Festivalový žurnál


Festivalový žurnál zachytáva dianie na festivale. Jeho redakcia bude tento rok pracovať v zložení: Katarína Cvečková (šéfredaktorka), Lucia Lejková, Milo Juráni a Michal Badín (grafik). Vyjde spolu 5 čísiel, prvé číslo vyjde v utorok 23. júna a posledné 27. júna.

 


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika