Kritická platforma


22. – 25. jún 2016

streda – sobota 11:00 – 13:00

Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Svoj názor na inscenácie predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať:

Dáša Čiripová – divadelná kritička, teoretička, členka dramaturgickej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Spolupracuje s Divadelným ústavom v Bratislave. Dramaturgicky sa podieľala na divadelno-tanečných projektoch.

Katarzyna Dudzic-Grabińska – prekladateľka českej a slovenskej lieratúry, v súčasnosti študentka bábkovej réžie na Państwowej Wyżsej Szkołe Teatralnej vo Wroclawi.

Sylvia Huszár – teatrologička, prekladateľka a produkčná manažérka. Pracuje v Maďarskom divadelnom ústave a múzeu, zameriava sa na odbornú a poradenskú spoluprácu s divadelnými festivalmi doma i v zahraničí, podieľa sa na projektoch krajín V4 a EU, a koordinuje maďarskú účasť na výstave Pražské Quadriennale.

Elena Knopová – riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej Akadémie Vied.

Nadežda Lindovská – vedúca katedry divadelných štúdií na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Josef Rubeš – novinár a divadelný kritik, spolupracuje s časopisom Svět a divadlo a programom Slovo o divadle v Českom rozhlase. Pre Český rozhlas pripravuje tiež divadelné recenzie do programu Mozaika. Od roku 2014 pracuje ako vedúci vysielania programu Studio 6 v spravodajstve Českej televízie.

 

Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky. Moderuje dramaturg Miro Dacho.


Záznamy z Kritickej platformy.

    

    


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika