20. 06. / 12:30 – 14:30 / Študovňa

Dramaticky mladí je súťaž a projekt Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl.

Každoročne sa do nej prihlási 20 – 40 mladých autorov a autoriek. V rokoch 2009 – 2013 boli Dramaticky mladí súčasťou medzinárodného projektu Platforma 11+. Projekt sa zameriaval na vekovú hranicu 11 – 15-ročnej mládeže, teda na skupinu mladých, ktorá sama seba už nepovažuje za deti, ale ešte ani za dospelých. V tomto školskom roku sa v rámci projektu konali tvorivé dielne v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v Mestskom divadle Žilina, v Prešovskom národnom divadle a v Štúdiu 12 v Bratislava pod vedením lektoriek Miriam Kičiňovej, Zuzany Palenčíkovej, Ivety Škripkovej, Michaely Zakuťanskej a Veroniky Pavelkovej.

Vyhlásenie výsledkov spolu s prezentáciami dielní sa vracajú do programu martinského festivalu Dotyky a spojenia po dvoch rokoch. Nadväzujú tak na dlhoročnú spoluprácu súťaže a festivalu z minulosti.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika